【Tính Năng】KHÂM THIÊN GIÁM

ChiTam Quốc Chess - Đăng Nhập 7 Ngày - Full ngay bể tướng SSR - Quay tướng điên cuồng - Reroll vô hạn .

I.Khâm Thiên Giám : 

- Chia làm 2 loại Chiêm Tinh là : Chiêm Tinh Thường và Chiêm Tinh Cao

- Chiêm Tinh Thường dùng Lam Tinh Phù còn Chiên Tinh Cao dùng Chiêm Tinh Phù

Chiêm Tinh Thường

.

Chiêm Tinh Cao

Trợ Giúp và Tỷ Lệ Vật Phẩm

Shop Chiêm Tinh

1. Tiêu Thần Phù để chiêm tinh. Khi thiếu Thần Phù có thể trực tiếp tiêu KNB để chiêm tinh.

2. Có thể làm mới vòng quay miễn phí 3 giờ một lần hoặc dùng KNB để làm mới và thưởng vòng quay hiện tại sẽ cài lại ngay lập tức.

3. Mỗi lần chiêm tinhthường có thể nhận 5 điểm chiêm tinh và 10 sao may mắn, chiêm tinh cao cấp có thể nhận 5 điểm chiêm tinh và 20 sao may mắn. Khi điểm chiêm tinh đạt đến giá trị quy định, có thể nhận rương điểm tương ứng, sao may mắn có thể đổi trang bị, mảnh tướng, v.v...trong shop chiêm tinh.

Chúc các Chúa công chơi game vui vẻ!

---------------------------------------------------------

TAM QUỐC CHESS - CỜ NHÂN PHẨM - ĐA VŨ TRỤ
Fanpage: https://www.facebook.com/3qchess
Group: https://www.facebook.com/groups/tamquocchess
Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/tamquocchess
Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn
Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Game