【SỰ KIỆN】CÁC GÓI MIỄN PHÍ VÀ ƯU ĐÃI ĐẦU GAME

1. Đăng Nhập 7 Ngày 

2. Ký Danh Mỗi Ngày 

3. Mục Tiêu Võ Tướng

Lưu ý: Hoàn thành các mục tiêu ưu cầu mỗi ngày khi đạt mốc nhất định sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng với các mốc đó

4. Mục Tiêu 7 Ngày 

Lưu ý: Hoàn thành các mục tiêu ưu cầu mỗi ngày khi đạt mốc nhất định sẽ nhận được các phần thưởng rương bên dưới, ngoài ra tiêu kim phiếu trong vòng 7 ngày cũng sẽ nhận được thêm các vật phẩm khác

5. Quỹ Trưởng Thành 

 

Lưu ý: Quà Tăng Cấp và quà Hoàn Trả sẽ luôn được trao xuyên suốt quá trình trưởng thành của các Chủ Công, đừng quên thỉnh thoảng vào nhận quà nha.

6. Quỹ Thí Luyện

 

Lưu ý: Qũy thí luyện sau khi mua sẽ có thể nhận lại KNB ở các mốc vượt ải theo quy định cho đến khi hết các mốc quà thưởng, là một gói ưu đãi cần mua đầu game để chủ công có thêm KNB chiêu mộ tướng 

7. Thẻ Tháng Thường & Thẻ Tháng Siêu Cấp

Lưu ý: Thẻ tháng có thẻ mua cộng dồn nhiều lần, sau khi mua sẽ nhận được phần quà mỗi ngày phát qua thư ingame 

 

 

8. Quà Nạp Đầu

 

9. Mục Tiêu Tháng

9. Mục Tiêu Võ Tướng

 

10. Mục Tiêu Tướng

11. Mục Tiêu Treo Thưởng

 

13. Mục Tiêu Viễn Chinh

 

13. Quà Tuần

 

13. Quà Tháng

 

14. Mỗi Ngày Có Quà 

15. Quà Ngày 
 

15. Tiêu Mỗi Ngày 

 

 

Game