【Hướng Dẫn】PHÂN TÍCH CÁC VỊ TRÍ TRONG ĐỘI HÌNH Tam Quốc Chess

Người chơi Tam Quốc Chess có 2 sứ mệnh chính, là vượt ải và đánh thắng người chơi khác. Ở giai đoạn đầu game, vượt ải các loại Phó bản là mục tiêu chính của game này. Cần dựa vào vai trò và kỹ năng của tướng để sắp xếp đội hình hợp lý (hoặc theo ý thích), chiến thắng các ải NPC và lấy các loại tài nguyên.

Game cơ bản có 6 phe, 7 vai trò, các vị trí hàng trước, giữa, sau thường dùng để hướng dẫn cho người chơi mới vào game.